Appartement huren: niet meer beschikbaar Louis Davidsstraat in Den Haag

  • 115 m2
  • 4 kamers
  • 28 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

*** ENGLISH TEXT BELOW***

Luxe zeer ruim gerenoveerd (2021) en zonnig gemeubileerd 5 kamer hoekappartement met balkon, lift, 2 ruime slaapkamers op de 1ste verdieping met parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit appartement is gelegen nabij openbaar vervoer (Randstadrail 3 en bus 26) en de uitvalsweg N211 naar de A4, A12 en A13. Dichtbij het strand en het boulevard van Kijkduin, de Internationale School, het recreatiepark Madestein, het bos van Ockenburgh, en de winkelcentra Loosduinen en Waldeck.

Indeling:
Afgesloten entree met bellen- en brievenbussentableau, trappenhuis en lift, entree appartement op de 1e verdieping

1e verdieping:
Ruime hal welke toegang biedt tot alle vertrekken. Zeer Lichte L-vormige woon/eetkamer middels bijgetrokken voorzijkamer (ca. 12.24 x 3.97 / 3.20 m) met twee vaste kasten. De moderne aparte keuken (ca. 2.46 x 1.97 m) is voorzien van alle inbouwapparatuur zoals: koelkast, vriezer, vaatwasser, combi magnetron-oven inductiekookplaat, afzuigkap en wasmachine en toegang naar het balkon (ca. 8.70 x 1.12 / 1.44 m) met een balkonkast. De 1e slaapkamer (ca 3.18 x 3.06 m) is erg licht en toegang tot het balkon. Luxe badkamer (2.78 x 2.10 m) met inloopdouche met regendouche, glazen douchewand, wastafelmeubel en opbergkast. Via de badkamer is er een doorloop naar een 2e ruime slaapkamer (ca. 4.09 x 3.07 m) met eveneens toegang naar het balkon (8.70 x 1.21 m).

Details:
- Huurprijs is exclusief water / elektriciteit / verwarming / tv / internet / lokale belastingen
- Huurprijs is exclusief € 150,00 per maand voorschot stookkosten
- Huurprijs is exclusief € 100,00 per maand vergoeding stoffering, meubilering en apparatuur
- Zeer lichte en ruime woon/eetkamer met bijgetrokken zijkamer (ca. 65m2)
- 2 ruime slaapkamers
- De woning wordt verwarmd door middel van blokverwarming, warm water middels een boiler
- De woning word gemeubileerd opgeleverd
- Luxe gesloten keuken voorzien van inbouwapparatuur
- Luxe badkamer met inloopdouche met regendouche, glazen douchewand, wastafelmeubel en opbergkast
- Gehele woning is afgewerkt met een nette laminaatvloer
- Geheel voorzien van dubbele beglazing
- Balkon aanwezig
- Privé berging in de onderbouw
- Gratis parkeren op de openbare weg en op het gemeenschappelijke parkeerterrein achter het gebouw (geen eigen parkeerplaats)
- Bouwjaar ca. 1967
- Woonoppervlakte ca. 115 m2
- Gebouw gebonden buitenruimte: 11 m2
- Externe bergruimte: 3 m2
- Inhoud ca. 260 m3
- Exact gemeten volgens de branche brede meetinstructie (Meetrapport conform NEN2580)
- Beschikbaar per 1 juli 2022

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur
- Niet beschikbaar voor studenten / woningdelers
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Geen huisdieren toegestaan
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht.
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen);
• Recente werkgeversverklaring(en);
• Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen);
• Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is;
• Kopie bankpas;
• Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag;
• Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente;

In geval van scheiding:
• echtscheidingsovereenkomst;
• Kopieer alle eventuele alimentatie;

Voor zelfstandigen, bestuurder / aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de voorgaande 2 jaar, goedgekeurd door erkende accountant. (conceptversie is niet voldoende);
• Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
• IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Luxurious very spacious renovated (2021) and sunny furnished 5 room corner apartment with balcony, elevator, 2 spacious bedrooms on the 1st floor with on-site parking. This apartment is located near public transport (Randstadrail 3 and bus 26) and the exit road N211 to the A4, A12 and A13. Close to the beach and boulevard of Kijkduin, the International School, the recreation park Madestein, the forest of Ockenburgh, and the shopping centers Loosduinen and Waldeck.

Layout:
Closed entrance with doorbells and mailboxes, staircase and elevator, entrance apartment on the 1st floor.

1st floor:
Spacious hallway which provides access to all rooms. Very bright L-shaped living / dining room with added front room (approx. 12.24 x 3.97 / 3.20 m) with two closets. The modern separate kitchen (approx. 2.46 x 1.97 m) is equipped with all appliances including: refrigerator, freezer, dishwasher, microwave oven induction hob, extractor and washing machine and access to the balcony (approx. 8.70 x 1.12 / 1.44 m) with a balcony closet. The 1st bedroom (approx 3.18 x 3.06 m) is very bright and access to the balcony. Luxury bathroom (2.78 x 2.10 m) with walk-in shower with rain shower, glass shower enclosure, washbasin and storage closet. Through the bathroom there is a passage to a 2nd spacious bedroom (approx. 4.09 x 3.07 m) with also access to the balcony (8.70 x 1.21 m).

Details:
- Rent is excluding water / electricity / heating / TV / internet / local taxes
- Rental price is excluding € 150.00 per month advance heating costs
- Rental price is excluding € 100.00 per month for fixtures, finishings, furniture and appliances
- Very bright and spacious living / dining room with annexed side room (approx. 65m2)
- 2 spacious bedrooms
- The house is heated by block heating, hot water by means of a boiler
- The house is furnished
- Luxury closed kitchen with appliances
- Luxury bathroom with shower with rain shower, glass shower enclosure, washbasin and storage closet
- Entire house is finished with a neat laminate flooring
- Fully double glazed windows
- Balcony
- Private storage room in the basement
- Free parking on the public road and on the common parking lot behind the building (no private parking)
- Built in 1967
- Approximately 115 m2 living space
- Building-related outdoor space: 11 m2
- External storage room: 3 m2
- Contents approx 260 m3
- Exact measurement according to the industry-wide measurement instruction (Measurement report according to NEN2580)
- Available from 1 July 2022;

Rental conditions:
- You need to show a (minimum) net income of at least 3 times the total rental price
- Security deposit equal to 2 months rent
- Not available for students / home sharing
- Minimum rental period 12 months
- No pets permitted
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made about the allocation policy

In order to be eligible for a viewing of the offered property, you must submit the following documents:
For individuals of applicant and any other applicant
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your current municipality
If already working and living in the Netherlands, also:
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing payment of salary
- Copy of bank card (front side)
- Final IB annual statement from the tax authorities for the past year

In case of divorce, additionally:
- Divorce covenant
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss of the last 2 year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement of the last 2 years

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Waldeck-Zuid
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Kaal
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart