Appartement huren: niet meer beschikbaar De Brink in Den Haag

  • 112 m2
  • 4 kamers
  • 09 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

***INCLUDING PRIVATE PARKING***

In uitstekende staat van onderhoud, zeer licht en ruim gerenoveerd vierkamer appartement met drie slaapkamers met voor en een ruim achterbalkon (ZW) over de volledige breedte. Het appartement is gelegen op de tweede etage in een fraaie en groene omgeving met het recreatiegebied Madestein, het park Ockenburg en het strand van Kijkduin in de directe nabijheid. Het appartement is gelegen in de geliefde wijk Kraayenstein, op loopafstand van winkelgebied Loosduinen, openbaar vervoer en diverse scholen o.a. de International School en de uitvalswegen A4 en A13.

Indeling:
Gesloten entreehal met brievenbussen- en bellentableau, trap of lift naar 2e etage, corridor aan de voorzijde van het gebouw, entree van het appartement via ruime hal met interne trap omhoog naar de woonkamer (ca. 38m2) met een deur naar een heerlijk breed 9.40 m² balkon (ZW) over de volle breedte, apart eetgedeelte, ruime keuken (ca. 13m2)met een L-vormige witte inrichting bestaande uit koel- vrieskast, 4-pitsgascomfort, elektrische oven, vaatwasmachine, afzuigkap, aanrechtblad met r.v.s. spoelbak, boven- en onderkasten en een deur naar het balkon, vanuit de woonkamer een deur naar de gang, totaal 3 slaapkamers (resp. ca. 14m2, 12m2 en 9m2), een volledige luxe betegelde badkamer met een douchecabine en een, apart toilet met vrijhangende toiletpot en een fonteintje, een ruime inpandige berging

Kenmerken:
- Huurprijs inclusief parkeerplaats exclusief servicekosten;
- Servicekosten:
Voorschot stookkosten: € 150,00 per maand
Vaste vergoeding waterverbruik: € 15,00 per maand
Vaste vergoeding gasverbruik (koken): € 35,00 per maand

- Bouwjaar 1975;
- Woonoppervlakte ca. 111 m2;
- Oplevering gestoffeerd;
- De woning wordt verwarmd door middel van blokverwarming;
- De kozijnen zijn uitgevoerd in hout met dubbel glas;
- Gehele appartement is voorzien van een laminaatvloer
- Nieuwe keuken (ca. 13m2);
- Ruime woonkamer (ca. 40m2);
- 3 ruime slaapkamers (resp, ca. 14m2, 11m2 en 9m2);
- Badkamer met douche cabine, wastafelmeubel en wasmachine aansluiting;
- Separaat toilet;
- Balkon zowel voor als aan de achterzijde, balkon achterzijde is gelegen op het zuidwesten;
- Eigen fietsenberging op de begane grond;
- Gratis parkeren op de openbare weg alsmede eigen parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw;
- Beschikbaar per direct

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 2,5 maal de totale huurprijs;
- Op dit adres is een huisvestingsvergunning nodig, zie de site van de gemeente Den Haag;
- Niet beschikbaar voor studenten;
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 1 maand borg te betalen voor aanvang huur;
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
Personen van aanvrager en eventuele andere aanvrager:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand;
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is;
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde);
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden;
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente;

In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze huurbeschrijving geen rechten ontlenen. Van onze kant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle afmetingen en oppervlakten zijn indicatief

In excellent condition, very bright and spacious renovated four bedroom apartment with 3 bedrooms with front and a spacious rear balcony (SW), The apartment is located on the second floor in a beautiful and green environment with the Madestein recreation area, park Ockenburg and the beach of Kijkduin in the immediate vicinity. The apartment is located in the popular district Kraayenstein, within walking distance of shopping Loosduinen, public transport and various schools including the International School and the A4 and A13.

Layout:
Closed entrance hall with mailboxes and doorbells, stairs or elevator to 2nd floor, corridor at the front of the building, entrance of the apartment through spacious hallway with internal stairs up to the living room (approx. 38m2) with a door to a lovely wide 9.40 m² balcony (SW) over the full width, separate dining area, spacious kitchen (approx. 13m2) with an L-shaped white furnishing consisting of fridge-freezer, 4-burner gas stove, electric oven, dishwasher, extractor, countertop with stainless steel sink, upper and lower cabinets and a door to the balcony, from the living room a door to the hallway, a total of 3 bedrooms (approx. 14m2, 12m2 and 9m2), a full bathroom with a shower and a luxury tiled bathroom, separate toilet with free hanging toilet bowl and a sink, a spacious storage room

Details:
- Rent including private parking excluding service costs;
- Service costs:
Advance heating costs: € 150.00 per month
Fixed fee water consumption: € 15.00 per month
Fixed fee gas consumption (cooking): € 35,00 per month

- Built in 1975;
- Living area approx 111 m2;
- The house is heated by block heating;
- The window frames are made of wood with double glazing;
- Entire apartment has a laminate floor
- New kitchen (approx. 13m2);
- Spacious living room (approx. 40m2);
- 3 spacious bedrooms (approx. 14m2, 11m2 and 9m2);
- Bathroom with shower, washbasin and washing machine connection;
- Separate toilet;
- Balcony both front and rear, rear balcony is located on the southwest;
- Private bicycle storage on the first floor;
- Free parking on the public road as well as private parking in the parking garage under the building;
- Available immediately

Rental conditions:
- You must have a (minimum) net income of at least 2.5 times the total rent;
- You must have a (minimum) net income of at least 2.5 times the total rent;
- At this address, a housing permit is required, see the site of the municipality of The Hague;
- Not available for students;
- Minimum rental period 12 months
- 1 month deposit payable before rent;
- 2 months right of viewing for landlord at termination of lease;
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made about the allocation policy

To be considered for the offered property, please submit the following documents:
Persons of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN);
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month;
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (Please cross out your BSN);
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing payment of salary;
- Final IB annual statement from the tax authorities for the past year.
- Copy of bank card (front side);
- Statement from landlord / manager / owner / mortgage holder of current residence confirming good payment history;
- Extract from the BRP (personal records database) of your municipality;

In case of divorce
- Divorce agreement
- Copy of any maintenance payments

For the self-employed (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified auditor. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments IB 60 of the past 2 years

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Kraayenstein
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Gemeubileerd
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart