Appartement huren: niet meer beschikbaar Theresiastraat in Den Haag

  • 89 m2
  • 4 kamers
  • 06 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

*** ENGLISH TEXT BELOW***

Heerlijk licht en ruim 4 kamer (top)appartement op de 2e verdieping met een woonoppervlakte van ca. 89m2. De woning heeft met 2/3 slaapkamers, luxe keuken, ruime badkamer met inloop douche en een heerlijk zonneterras aan de achterzijde met namiddag/avondzon! Gelegen op een uitstekende locatie, middenin het geliefde Bezuidenhout.

Bezuidenhout is een populaire woonwijk. De centrale ligging ten opzichte van allerlei voorzieningen is ideaal. Dankzij de levendige Theresiastraat met een enorm winkelaanbod en veel restaurantjes. door zijn centrale ligging ten opzichte van allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden, zoals scholen, kinderdagverblijven, bibliotheek, gezondheidscentrum, fitness clubs, het Haagse Bos en zwembad Overbosch. Het centrum van Den Haag is makkelijk te bereiken en binnen 10 minuten is het fietsen naar strand, zee en duinen. Uitstekende openbaar vervoervoorzieningen (Den Haag centraal station, tram- en busverbindingen) , evenals de uitvalswegen richting Utrecht, Amsterdam en Rotterdam (A4, A12 en A13).

Indeling:
Gemeenschappelijk authentiek open portiek naar 1e verdieping. Entree appartement. Gang met trap naar bovenste verdieping. Overloop met vaste kast. Modern toilet met fontein. Riante en lichte woon-/eetkamer (voormalig en suite) met zonnig balkon aan de voorzijde. Moderne keuken voorzien van diverse apparatuur o.a. koel-/vrieskast, vaatwasser, 4 pits gaskookplaat en afzuigkap. Slaapkamer aan voorzijde. Ruime slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot het zonneterras (namiddag/avondzon!). Moderne badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, wasmachineaansluiting en vloerverwarming.

Algemeen:
- Huurprijs is exclusief gas, water, licht, tv en internet en gemeentelijke belastingen
- Bouwjaar circa 1917
- Gebruiksoppervlak wonen: ca. 89 m2
- Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 6 m2
- Inhoud: ca. 371,75 m3
- Aantal kamers: 4
- Aantal slaapkamers: 2 / 3
- Energielabel: E afgifte 01-02-2016
- Lichte en ruime woonkamer en-suite met hoge plafonds
- Oplevering gestoffeerd
- Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur
- Moderne badkamer met inloopdouche, wastafel, design radiator en wasmachine aansluiting
- 1 balkon
- Gehele woning is voorzien van een laminaat vloer
- Gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas
- CV Ketel: Remeha Tzerra
- Meterkast met zeven elektra groepen met een aardlekschakelaar
- Per direct beschikbaar;

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs
- Geschikt voor maximaal 2 personen
- Nier beschikbaar voor studenten / woningdelers
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid 

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
- Kopie van geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waaruit de betaling van het salaris blijkt
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst over het afgelopen jaar
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning ter bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisadministratie persoonsgegevens) van uw huidige gemeente

In geval van echtscheiding aanvullend:
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Lovely bright and spacious 4 room (top) flat on the 2nd floor with a living area of approx 89m2. The property has 2/3 bedrooms, luxury kitchen, spacious bathroom with walk-in shower and a lovely sun terrace at the rear with afternoon / evening sun! Located on an excellent location in the middle of the popular Bezuidenhout area.

Bezuidenhout is a popular residential area. The central location to all amenities is ideal. Thanks to the lively Theresiastraat with a huge range of shops and many restaurants. Due to its central location in relation to all kinds of amenities and recreational facilities, such as schools, nurseries, library, health centre, fitness clubs, the Haagse Bos and swimming pool Overbosch. The centre of The Hague is easy to reach and within 10 minutes you can cycle to the beach, sea and dunes. Excellent public transport facilities (The Hague central station, tram and bus connections), as well as the roads towards Utrecht, Amsterdam and Rotterdam (A4, A12 and A13).

Lay-out:
Communal authentic open porch to 1st floor. Entrance flat. Corridor with stairs to the top floor. Landing with closet. Modern toilet with fountain. Spacious and bright living/dining room (former en suite) with sunny balcony at the front. Modern kitchen with appliances including fridge / freezer, dishwasher, 4 burner gas hob and extractor. Bedroom at the front side. Spacious bedroom at the back with access to the sun terrace (afternoon/evening sun!). Modern bathroom with walk-in shower, washbasin, washing machine connection and floor heating.

General information:
- Rent is excluding gas, water, light, TV and internet and municipal taxes
- Built circa 1917
- Usable area living: approx. 89 m2
- Building bound outdoor area: approx. 6 m2
- Contents: approx. 371.75 m3
- Number of rooms: 4
- Number of bedrooms: 2 / 3
- Energy label E issued 01-02-2016
- Bright and spacious living room en-suite with high ceilings
- Modern kitchen with built-in appliances
- Modern bathroom with walk-in shower, sink, design radiator and washing machine connection
- 1 balcony
- Entire house has a laminate floor
- Entire house has plastic frames with double glazing
- Boiler: Remeha Tzerra
- Meter cupboard with seven groups with earth leakage switch
- Available immediately;

Rental conditions:
- You need to demonstrate a (minimum) net income of at least 3 times the total rent
- Suitable for maximum 2 persons
- Not available for students / house sharers
- Guarantee equal to 1 month rent
- Minimum rental period 12 months
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made about the allocation policy 

In order to be eligible for the property on offer, you must provide the following documents:
Personal details of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of applicant
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digitally allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement from the tax authorities over the past year
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your current municipality

In case of divorce additionally:
- Divorce agreement
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by a certified accountant
- Columns of the balance sheet, profit/loss for the current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. We do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Bezuidenhout-Oost
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Gemeubileerd
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart