Appartement huren: niet meer beschikbaar Aert van der Goesstraat in Den Haag

  • 55 m2
  • 2 kamers
  • 06 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

***ENGLISH DESCRIPTION BELOW***

Net en gemeubileerd 2 kamer top appartement met zonnig terras. Gelegen in het midden Statenkwartier. Dit appartement ligt op loopafstand van Frederik Hendrikplein en perfect gelegen nabij winkels, restaurants, het strand, boulevard van Scheveningen, het OPCW, het Internationale Tribunaal. Openbaar vervoer is op loopafstand.

Indeling: Entree aan straatzijde, trap naar de bovenste verdieping, gezellige woonkamer (ca.7.02 x 3.16m) met laminaatvloer, moderne keuken met koelkast / vriezer, wasmachine / droger, fornuis, oven en vaatwasser. Zonnig terras aan de achterzijde op het zuidwesten (ca.2.50 x 2.50). Slaapkamer (ca.3.16 x 3.00) met 2-persoons bed en een kast. Ruime, moderne badkamer met ligbad, toilet en wastafel.

Dit gezellige appartement ligt op een top locatie en de moeite waard om te bezoeken!

Dit appartement is zeker een bezichtiging waard!

Details:
- Huurprijs exclusief vergoeding ad € 250,00 per maand voor gas, water, licht, tv en internet, stoffering en meubilering
- Gemeubileerd;
- Ruime woonkamer;
- Luxe moderne badkamer met ligbad, hangend toilet en wastafel;
- 1 slaapkamer;
- Zonnig dakterras;
- Beschikbaar per direct;

Huurvoorwaarden:
- Geschikt voor maximaal 1 persoon of stel zonder kinderen;
- Niet beschikbaar voor studenten;
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 1 maand borg te betalen voor aanvang huur;
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid 

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
Personen van aanvrager en eventuele andere aanvrager:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand;
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is;
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde);
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden;
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente;

In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze huurbeschrijving geen rechten ontlenen. Van onze kant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle afmetingen en oppervlakten zijn indicatief

Nice and furnished 2 room top flat with sunny terrace. Located in the middle of Statenkwartier. This flat is at walking distance from Frederik Hendrikplein and perfectly located near shops, restaurants, the beach, boulevard of Scheveningen, the OPCW, the International Tribunal. Public transport is within walking distance.

Lay-out: Entrance at the street side, stairs to the top floor, cosy living room (approx.7.02 x 3.16m) with laminate floor, modern kitchen with fridge/freezer, washing machine/dryer, cooker, oven and dishwasher. Sunny terrace at the back side facing South-West (ca.2.50 x 2.50). Bedroom (approx.3.16 x 3.00) with double bed and wardrobe. Spacious, modern bathroom with bath, toilet and washbasin.

This cosy flat is located on a top location and worth a visit!

This flat is definitely worth a visit!

Details:
- Rental price excludes advance payment of € 250,00 per month for gas, water, electricity, TV and internet, upholstery
and furniture
- Furnished;
- Spacious living room;
- Luxury modern bathroom with bath, toilet and sink;
- 1 bedroom;
- Sunny roof terrace;
- Directly available;

Rental conditions:
- You must demonstrate a (minimum)net income of at least 2,5 times the total rent;
- At this address a housing permit is needed, see the site of the municipality of The Hague;
- Suitable for maximum 1 person or couple without children;
- Not available for students;
- Minimum rental period 12 months
- 1 month deposit to be paid before lease commences;
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract;
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made about the allocation policy

In order to qualify for the offered accommodation, you must submit the following documents:
Personal details of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN);
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month;
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing the payment of the salary;
- Final IB annual statement from the tax authorities of the past year
- Copy of bank card (front side);
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history;
- Extract from the BRP (basic register of persons) of your municipality;

In case of divorce
- Divorce agreement
- Copy of any alimony payments

For self-employed persons (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account of the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments of IB 60 over the last 2 years

This information has been compiled with the necessary care. You cannot derive any rights from this rental description. We accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Statenkwartier
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Kaal
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart